AB Research GRUP
AB Research GRUP
FIREFRONT OF KNOWLEDGE

AB RESEARCH GRUP este o companie de cercetare socială cu capital românesc, înfiinţată în 2002. AB RESEARCH GRUP este specializată în auditul cercetărilor de tip cantitativ şi calitativ, certificată ISO 9001/2008 în acest domeniu.

Conform legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, AB RESEARCH GRUP, este certificat ca operator cu date personale.

Experienţa AB RESEARCH GRUP în domeniul culegerii datelor sociale cantitative şi calitative, al verificării şi controlului culegerii şi introducerii datelor din sondajele de opinie este validată de cei peste zece ani de experienţă pe piaţa românească în acest domeniu precum şi de contractele pe care le-am desfăşurat în această perioadă pentru instituţii de prestigiu. Portofoliul de clienţi ai companiei noastre poate fi consultat pe pagina CLIENTI.
 
AB RESEARCH GRUP este companie de research full service care oferă soluții integrate de cercetare și particularizate pe obiectivele și nevoile de cercetare ale clienților. Compania este constituita din: departament de field, departament de cercetare cantitativa si departament de cercetare calitativa. AB Research Grup  a utilizat pe parcursul experienţei sale toate metodele de colectare a datelor sociale.
Copyright © 2014 by "AB Research Group"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: office@aresearch.ro
Pentru culegerea datelor sociale din teren AB RESEARCH GRUP
dispune de următoarele resurse umane:
-  Numărul total de operatori din reţea: peste 300;
-  Numărul de operatori din reţea care au participat la cel
puţin 3 anchete sociologice - faţă în faţă: peste 100;
- Numărul de operatori cu mai mult de un an vechime din
reţeaua de operatori:100
-  Numărul de operatori activi în Bucureşti: 40;
-  Numărul de operatori CATI: 24;
-  Personal implicat în coordonarea culegerii datelor din
teren şi telefonic şi a verificării culegerii datelor: 8.

AB Research Grup pune la dispoziţia proiectului în afara
terminalelor CATI 16 posturi de introducere a datelor (8 în regim
propriu şi 8 în regim de mentenanţă); 32 de operatori de
introducere de date cu regim de lucru în două schimburi.

Introducerea datelor se realizează pe baza machetelor de
introducere dedicate fiecărui tip de cercetare.  Procedurile de
introducere, concatenare, verificare şi prelucrare a datelor
sunt prevăzute în Manualul de proceduri interne, parte a
Procedurilor de asigurare a managementului calităţii.
SOCIAL
QUICK LINKS
București, Sector 3,
Str. Filderman Wilhelm nr. 4, et 5-6
tel /fax
: 031.817.80.27
CUI 14429046; J40/678/2002;
IBAN RO52RNCB0071011445910001
CONTACT